edu. – Vzdělávací projekty Knihovny Václava Havla

edu newsletter!

Pravidelná měsíční nálož edu novinek doručená do vaší e-mailové schránky.

Přihlásit k odběru

Zapojené školy

2023 pedagogů 1325 škol 702 300 GYM 323 SOŠ/U

Novinky

Vzdělávací série

Přední české absurdní drama ve videoukázkách, krátkém filmu i v podcastu (vhodné pro střední školy)

Připravujeme novou vzdělávací sérii o 90. letech! (pro základní i středí školy)

Animovaný film o životě Václava Havla v české a anglické verzi (pro základní i střední školy) / A short animated film for schools.

Klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi v osmi lekcích (pro základní a střední školy)

Životopis Václava Havla (1936 - 1979) sestavený z jeho vlastních textů nejrůznějšího žánru a formy (pro základní a střední školy)

České osobnosti čtou ikonické i méně známé texty Václava Havla (pro základní a střední školy)

Pětiminutové přednášky českých odborníků o aktuálních tématech 21. století (pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy)

Šestidílná videosérie provázející životem Václava Havla a bojem Čechoslováků za lidská práva (pro vyšší ročníky ZŠ a střední školy)

The educational series brings the ideas and work of Václav Havel on human rights, civil society and civic responsibility to a generation of young people (in English, 12+)

Podcastová série o nejznámějších textech Václava Havla nejen pro středoškoláky

Současní divadelní a filmoví tvůrci a jejich interpretace textů Václava Havla (pro střední školy)

Čtení z textů Václava Havla na téma odpovědnosti, aktuální nejen v době pandemie COVID.

Workshopy

Mladší školní žáci si během interaktivního workshopu vyzkouší společnou práci s omezením svobody, aby dokázali ocenit její hodnotu. (pro první stupeň ZŠ) 

Tříhodinový workshop pracuje s texty Václava Havla a dobovými fotografiemi, účastníci se nad nimi kriticky zamýšlí a zpracovávají badatelské úkoly. (pro 9. třídy ZŠ a střední školy)

Ikonická divadelní hra jinak než jen jako povinná četba. Studenti zažijí dramatický text z divácké perspektivy, i jako tvůrci samotní. (pro střední školy)

Mladším školním dětem představíme Václava Havla jako významnou osobnost naší historie i jako člověka se zajímavým životním příběhem. (pro první stupeň ZŠ)

Pojem lidských práv v kontextu československé historie a života Václava Havla, ale i v příbězích ze současnosti. (pro základní a střední školy, 14 - 19 let)

Historické souvislosti českého undergroundu a boj za svobodu uměleckého projevu. Účastníci se dozvědí, jak a kde probíhaly akce zakázaných umělců, jeden koncert i sami uspořádají. (pro střední školy)

Každodennost normalizace s množstvím absurdních situací Husákovy doby. Studenti si vyvodí znaky absurdního dramatu a napíší vlastní monolog v duchu Havlových dramat. (pro střední školy)

HavelChannel Young

Webináře

Webinář se zaměřuje na období českého undergroundu. Studenti se dozvědí, jak vypadala zakázaná kultura za normalizace, jak lidé toužili svobodně poslouchat nebo tvořit hudbu a jak za to někteří tvrdě zaplatili. (pro 8. a 9. třídy ZŠ a střední školy)

Webinář přibližuje studentům středních škol klíčovou esej Václava Havla Moc bezmocných formou videoukázek a diskuse o jejích klíčových tématech i dějinném kontextu, v němž text vznikl. (pro střední školy)

Webinář poskytuje studentům možnost nahlédnout na ikonickou divadelní hru Václava Havla jinak než jen jako na povinnou četbu. Pro pedagogy představuje vhodné doplnění k tématu Havel – spisovatel i k tématu československých dějin 2. poloviny 20. století. (pro střední školy)

Webinář studentům interaktivní formou představuje pojem lidských práv a zasazuje jej do kontextu československé historie a to nejen na příkladu života a díla Václava Havla. (pro 9 ročníky ZŠ a střední školy)

Setkání s pracovníky Knihovny Václava Havla nad literárním dílem prvního polistopadového prezidenta. Patří dílo tohoto dramatika, esejisty a politika do výuky? Kterou knihou začít? (pro pedagogy nebo studenty SŠ)

Všechna videa